Tortelli ricotta and spinach w...
Energia 0 (kj) Quantita 200 (g)   Leggi di piu ...

Tortelli with butter and sage
Energia 0 (kj) Quantita 200 (g)   Leggi di piu ...

"Green" cake with spinach
Energia 0 (kj) Quantita 300 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 300 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 300 (g)   Leggi di piu ...

Apple pie
Energia 0 (kj) Quantita 87 (g)   Leggi di piu ...

Cake with cream and pine nuts
Energia 0 (kj) Quantita 87 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 80 (g)   Leggi di piu ...

Chocolate cake
Energia 0 (kj) Quantita 75 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 218 (g)   Leggi di piu ...

Canned Tuna
Energia 0 (kj) Quantita 78 (g)   Leggi di piu ...

Tuna and eggs
Energia 0 (kj) Quantita 138 (g)   Leggi di piu ...

Tuna and olive
Energia 0 (kj) Quantita 138 (g)   Leggi di piu ...

Tuna and russian salad
Energia 0 (kj) Quantita 138 (g)   Leggi di piu ...

"Tiramis├╣" dessert
Energia 0 (kj) Quantita 150 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 290 (g)   Leggi di piu ...

Egg noodles with tuna and oliv...
Energia 0 (kj) Quantita 220 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 220 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 220 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 220 (g)   Leggi di piu ...