int(1) fvm Altaprog

Zucchini "trifolate"
Energia 0 (kj) Quantita 130 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 180 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 150 (g)   Leggi di piu ...

Zucchini with oil
Energia 0 (kj) Quantita 200 (g)   Leggi di piu ...

Steamed zucchini
Energia 0 (kj) Quantita 200 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 130 (g)   Leggi di piu ...

Cooked vegetables
Energia 0 (kj) Quantita 200 (g)   Leggi di piu ...

Cooked vegetables
Energia 0 (kj) Quantita 200 (g)   Leggi di piu ...

"Green" cake with spinach
Energia 0 (kj) Quantita 300 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 300 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 300 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 130 (g)   Leggi di piu ...

Masched zucchini
Energia 0 (kj) Quantita 150 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 150 (g)   Leggi di piu ...

Mashed potatoes
Energia 0 (kj) Quantita 150 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 150 (g)   Leggi di piu ...

Cold barley with vegetables
Energia 0 (kj) Quantita 240 (g)   Leggi di piu ...

Viennese salad
Energia 0 (kj) Quantita 150 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 150 (g)   Leggi di piu ...

Russian salad
Energia 0 (kj) Quantita 150 (g)   Leggi di piu ...

Mixed salad
Energia 0 (kj) Quantita 130 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 130 (g)   Leggi di piu ...

Salad and "Treviso" radicchio
Energia 0 (kj) Quantita 130 (g)   Leggi di piu ...

Salad and radicchio
Energia 0 (kj) Quantita 130 (g)   Leggi di piu ...

Salad and tomato
Energia 0 (kj) Quantita 130 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 130 (g)   Leggi di piu ...

Salad and fennel
Energia 0 (kj) Quantita 130 (g)   Leggi di piu ...

Salad and cucumbers
Energia 0 (kj) Quantita 130 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 130 (g)   Leggi di piu ...

Salad and carrots
Energia 0 (kj) Quantita 130 (g)   Leggi di piu ...

Salad and cabbage
Energia 0 (kj) Quantita 130 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 220 (g)   Leggi di piu ...

Bean and celery salad
Energia 0 (kj) Quantita 130 (g)   Leggi di piu ...

Bean salad
Energia 0 (kj) Quantita 130 (g)   Leggi di piu ...

"Capricciosa" salad
Energia 0 (kj) Quantita 100 (g)   Leggi di piu ...

Vegetable burger
Energia 0 (kj) Quantita 110 (g)   Leggi di piu ...

Ham and Russian salad
Energia 0 (kj) Quantita 120 (g)   Leggi di piu ...

Couscous with vegetables
Energia 0 (kj) Quantita 240 (g)   Leggi di piu ...

Chard and beet greens
Energia 0 (kj) Quantita 130 (g)   Leggi di piu ...

Chard and beet greens
Energia 0 (kj) Quantita 130 (g)   Leggi di piu ...