#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 220 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 220 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 220 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 220 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 300 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 220 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 220 (g)   Leggi di piu ...

Potato and leek soup
Energia 0 (kj) Quantita 220 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 220 (g)   Leggi di piu ...

Potato soup
Energia 0 (kj) Quantita 220 (g)   Leggi di piu ...

Barley and legumes soup
Energia 0 (kj) Quantita 220 (g)   Leggi di piu ...

Barley and spelt soup
Energia 0 (kj) Quantita 300 (g)   Leggi di piu ...

Barley soup
Energia 0 (kj) Quantita 300 (g)   Leggi di piu ...

Legumes and cereals soup
Energia 0 (kj) Quantita 300 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 350 (g)   Leggi di piu ...

Mushrooms soup with croutons
Energia 0 (kj) Quantita 350 (g)   Leggi di piu ...

Mushrooms soup
Energia 0 (kj) Quantita 300 (g)   Leggi di piu ...

Zucchini "trifolate"
Energia 0 (kj) Quantita 130 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 180 (g)   Leggi di piu ...

#N/D
Energia 0 (kj) Quantita 150 (g)   Leggi di piu ...